บริษัท หินอ่อน จำกัด
เป็นผู้นำอุตสาหกรรมหินอ่อนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองความพอใจของลูกค้า
565/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-3197972, 081-4047053
02-3196640
ตำแหน่งงานของ บริษัท หินอ่อน จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการขาย(โรงงานสระบุรี) 15 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานธุรการขาย(กทม.) 15 สิงหาคม 2563
     3. Call Center 15 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานขาย (Project) 15 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานขายหินอ่อน (โรงงานสระบุรี) 15 สิงหาคม 2563
     6. ช่างไฟฟ้า 15 สิงหาคม 2563
     7. พนักงานการตลาด - วางสเปค 15 สิงหาคม 2563