Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd.
ผลิตบรรจุ ผักผลไม้ สด แช่แข็ง
13/11 หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02-9851725
02-9851729
ตำแหน่งงานของ Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd. 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 16 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานแผนกธุรการ 16 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานควบคุมคุณภาพ 16 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานแผนกบัญชี 16 สิงหาคม 2563
     5. ช่างซ่อมบำรุง 16 สิงหาคม 2563