นิติบุคคลอาคารชุดเคนซิงตัน เพลส (Kensington Place)
อาคารชุด
93/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 13-15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
087-7162527
ตำแหน่งงานของ นิติบุคคลอาคารชุดเคนซิงตัน เพลส (Kensington Place) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างฝ่ายซ่อมบำรุง 16 สิงหาคม 2563