บริษัท อลิซ่า จำกัด (Lullaby Spa)
สปาเพื่อสุขภาพ ระดับพรีเมี่ยม อยู่ใจกลางแหล่งธุรกิจของกรุงเทพ
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ไลฟ์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 216-217 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-6777261, 081-8313313
02-6777262