หจก. พี.เค. ภัทรกิจ
ส่งสินค้าประเภทเครื่องเขียนเข้าห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกทั่วไป
3769/211-213 ซ.เจริญราษฎร์ 7-6 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
02-291-2593,02-291-2846-7
02-6898534
ตำแหน่งงานของ หจก. พี.เค. ภัทรกิจ 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้