บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
รูปแบบศูนย์การค้า จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตร็ดทั้งปลีกและส่ง
9/18 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
056-743393 ต่อ 11
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน Sales Online 27 กันยายน 2563
     2. พนักงานแม่บ้าน 27 กันยายน 2563
     3. พนักงาน IT Support 27 กันยายน 2563
     4. พนักงานแผนกแคชเชียร์ 27 กันยายน 2563
     5. พนักงานแผนกคลังสินค้า 27 กันยายน 2563
     6. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 27 กันยายน 2563
     7. พนักงานสต๊อกสินค้า 27 กันยายน 2563