บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ด้วยทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากต่างประเทศโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าภาคอุตสาหกรรม มายาวนานมากกว่า 20 ปีอีกทั้งผู้บริหารระดับสูงมีแนวทางในการทำธุรกิจที่มุ่งเน้น ในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ ประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าในทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต จนถึงมือผู้ใช้งานรวมทั้งการขยายตลาดและช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างไกลและครอบคลุมในทุกๆช่องทางจัดจำหน่าย รวมทั้งในบางสินค้าทางบริษัทฯได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ดังนั้นในเรื่องของคุณภาพสินค้าจึงสามารถไว้วางใจได้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนงานเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา
เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
02-9256660 ต่อ 161
02-1570404
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้า 27 กันยายน 2563
     2. พนักงานลงตู้ 27 กันยายน 2563
     3. พนักงานตรวจสอบสินค้า(Checker) *รับเฉพาะผู้ชายค่ะ* 27 กันยายน 2563
     4. หัวหน้าแผนกจัดส่ง (ประจำบางบัวทอง) 27 กันยายน 2563
     5. รับสมัครงาน(สำหรับผู้พิการ) มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 27 กันยายน 2563
     6. ธุรการจัดส่ง 27 กันยายน 2563
     7. หัวหน้าแผนกธุรการขาย Moderntrade 27 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ 27 กันยายน 2563
     9. หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ 27 กันยายน 2563
     10. พนักงานจัดสินค้า 27 กันยายน 2563
     11. Sale Online 27 กันยายน 2563
     12. พนักงานจัดกิจกรรม 27 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ 27 กันยายน 2563
     14. พนักงานขาย PC (ทั่วประเทศ) 27 กันยายน 2563
     15. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 27 กันยายน 2563