บริษัท คอนเท็ค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
พัฒนาส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคารโรงงาน ,โกดังเก็บสินค้า
เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 9 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 5 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
098-565-2945, 085-524-6863 ติดต่อ คุณเกรียงไกร มูลสาร
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท คอนเท็ค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้