บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมทางด้านอุตสาหกรรมและติดตั้งสถานีน้ำมันทั่วประเทศ รวมทั้งขายเครื่องมือทางด้านการศึกษา กลุ่มลูกค้าของเราจะแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงาน,กลุ่มปิโตรเคมีพลาสติก,กลุ่มงานโปรเจค ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราคือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน),SCG Group. เป็นต้น
สำนักงานใหญ่ : 232/13-14 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาระยอง : 267/208 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
02-9702974-84
02-5528403