บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 25 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 27 กันยายน 2563
     2. พยาบาลวิชาชีพ (PART TIME) 27 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ Support คอมพิวเตอร์ 27 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Sale) 27 กันยายน 2563
     5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 27 กันยายน 2563
     6. เภสัชกร (ประจำคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ) 27 กันยายน 2563
     7. นักเทคนิคการแพทย์ (จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์) 27 กันยายน 2563
     8. พี่เลี้ยงเด็ก 27 กันยายน 2563
     9. พนักงานทำความสะอาด ประจำแผนกห้อง LAB 27 กันยายน 2563
     10. พนักงาน Scan เอกสาร (OPD Card) 27 กันยายน 2563
     11. พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 27 กันยายน 2563
     12. นักสุขศึกษา ประจำโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 (บางนา) 27 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน 2563
     14. ผู้พิการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 27 กันยายน 2563
     15. เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ) 27 กันยายน 2563
     16. นักสุขศึกษาประจำคลินิก(สาขาสุขุมวิท 56,สุขุมวิท 93,อ่อนนุช,อโศก,สาทร,ชุมชน70ไร่,เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม9,ตลาดยิ่งเจริญ) 27 กันยายน 2563
     17. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก (สาขาชุมชน 70 ไร่, อโศก , สุขุมวิท 56 , ตลาดยิ่งเจริญ , เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9) 27 กันยายน 2563
     18. นักรังสีเทคนิค 27 กันยายน 2563
     19. เภสัชกร 27 กันยายน 2563
     20. พนักงานเวชระเบียน 27 กันยายน 2563
     21. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 27 กันยายน 2563
     22. นักสุขศึกษา 27 กันยายน 2563
     23. ช่างซ่อมบำรุง 27 กันยายน 2563
     24. พนักงานเข็นเปลผู้ป่วย 27 กันยายน 2563
     25. พนักงานทำความสะอาด 27 กันยายน 2563