บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด
- รับเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
- รับเหมาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
19/284 ซอยการเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
02-9408121-2
-
02-5794142
ตำแหน่งงานของ บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เสมียนธุรการ 27 กันยายน 2563
     2. ช่างสำรวจ 27 กันยายน 2563