บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม่)
ให้คำปรึกษาด้านการเงินครบวงจร การลงทุน ประกันสุขภาพ พินัยกรรมมรดก วางแผนการออมเงิน การจัดการรายได้ ภาษีส่วนบุคคล และ นิติบุคคล
115 หมู่4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
0988209104
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม่) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 24 กันยายน 2563
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการ 24 กันยายน 2563
     4. ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 24 กันยายน 2563