บริษัท เฟรนด์ชิพเวอร์ค จำกัด (FW)
ออกแแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริการรับบรรจุสินค้า
เลขที่ 3761/210-211 ซอยหมู่บ้านโอสิริ ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
02-2912681-2
02-2911575
ตำแหน่งงานของ บริษัท เฟรนด์ชิพเวอร์ค จำกัด (FW) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน / รายวัน) 23 มกราคม 2564
     2. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร 23 มกราคม 2564
     3. พนักงานติดรถส่งสินค้า 23 มกราคม 2564
     4. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) 23 มกราคม 2564
     5. พนักงานคลังสินค้า (Warehouse) 23 มกราคม 2564
     6. พนักงานขับรถ 23 มกราคม 2564
     7. พนักงานบัญชี (Accountant) 23 มกราคม 2564
     8. พนักงานบุคคลและธุการ (Personnel and Admin) 23 มกราคม 2564
     9. พนักงานจัดซื้อ (Purchasing) 23 มกราคม 2564
     10. พนักงานขาย (Sale) 23 มกราคม 2564
     11. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) 23 มกราคม 2564
     12. เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ (เครื่อง CNC) 23 มกราคม 2564