บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด
ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริการ เครื่องระเบิดผิวพลาสติก เครื่องปรับผิววัตถุด้วยพลาสม่า และเครื่องปิดฝาฟอยล์แบบอินดักชั่น
เลขที่ 777/22 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-136-4502
02-136-4503
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค (โทร.02-136-4502 ) 24 กันยายน 2563