บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
ประกอบธุรกิจอาหาร (ค้าปลีก) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ เนื้อหมู, เนื้อไก่, ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์หลากหลายรูปแบบ
119/59 เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
062-745-5548
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการเขต (ภาคอีสาน) 21 ตุลาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.นครปฐม) 21 ตุลาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี (stock) 21 ตุลาคม 2563
     4. ผู้จัดการส่วนงานขนส่งและคลังสินค้า 21 ตุลาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่บัญชีรีสอร์ท/โรงแรมเปิดใหม่ ประจำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 21 ตุลาคม 2563
     6. ผู้จัดการสาขา ภาคอีสาน/ภาคตะวันออก 21 ตุลาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาสาขา 21 ตุลาคม 2563
     8. พนักงานบัญชี–ตรวจจ่ายค่าสินค้า 21 ตุลาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 21 ตุลาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร GL Senior Accounting 21 ตุลาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง) 21 ตุลาคม 2563
     12. หัวหน้าส่วนผลิต 21 ตุลาคม 2563
     13. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี Assistant Accounting (ประจำนครปฐม) 21 ตุลาคม 2563