บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด และ
บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
เป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ และเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี
3. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
4. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711, 085-6663727
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการฝ่ายขาย 24 กันยายน 2563
     2. Sale Engineer/วิศวกรขาย 24 กันยายน 2563
     3. ช่างเทคนิค สาขาชลบุรี 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี 24 กันยายน 2563
     5. Telecommunication Senior Sale Manager หัวหน้าฝ่ายขาย โทรคมนาคม 24 กันยายน 2563
     6. ช่างเทคนิค ประจำสาขาพิษณุโลก 24 กันยายน 2563
     7. Graphic Designer 24 กันยายน 2563
     8. Project Manager (TE) 24 กันยายน 2563
     9. ธุรการงานโครงการ 24 กันยายน 2563
     10. พนักงานฝ่ายขาย ประจำ สาขาฉะเชิงเทรา 24 กันยายน 2563
     11. วิศวกรโครงการ 24 กันยายน 2563
     12. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 24 กันยายน 2563
     13. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี 24 กันยายน 2563