บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด และ
บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
เป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ และเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี
3. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
4. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711, 085-6663727
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 17 มกราคม 2564
     2. Online/Digital Margeting 17 มกราคม 2564
     3. Call Center 17 มกราคม 2564
     4. Sale Engineer/วิศวกรขาย 17 มกราคม 2564
     5. ช่างเทคนิค สาขาชลบุรี 17 มกราคม 2564
     6. Telecommunication Senior Sale Manager หัวหน้าฝ่ายขาย โทรคมนาคม 17 มกราคม 2564
     7. ช่างเทคนิค ประจำสาขาพิษณุโลก 17 มกราคม 2564
     8. Graphic Designer 17 มกราคม 2564
     9. Project Manager (TE) 17 มกราคม 2564
     10. ธุรการงานโครงการ 17 มกราคม 2564
     11. พนักงานฝ่ายขาย ประจำ สาขาฉะเชิงเทรา 17 มกราคม 2564
     12. วิศวกรโครงการ 17 มกราคม 2564
     13. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี 17 มกราคม 2564