บริษัท ซี.เค.โฟรเซน ฟิช แอนด์ ฟู้ด จำกัด
ผลิตและส่งออกปลาน้ำจืดแช่แข็งออกต่างประเเทศ
C.K. Frozen fish and Food Company is the leading processor, manufacturer and exporter of freshwater frozen fish. We are specialized in processing all kinds of freshwater fish to its highest quality. We also process many other food products and beverages. Click the products tab and discover our vast range of product catalog. We aim to deliver premium quality food products at lowest possible price.
We started our journey in 2001 as a frozen fish export company in Thailand specialising in freshwater frozen fish. Over the years we gathered lots of experience and build up to one of the largest freshwater frozen fish exporters in the globe. We specialise in Freshwater frozen fish and also started other food and beverage products. We have fish processing factories in Thailand, Myanmar, Vietnam, and Bangladesh with branch offices in UAE, Qatar, Singapore, Japan and USA.
C.K. frozen is now leading the freshwater frozen fish market in Australia, Bahrain, Holland, Iraq, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, UAE, United Kingdom, and USA.
เลขที่ 109/1 หมู่ที่ 21 ซอยจงศิริ ถนนบางพลีตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-346-5129-30
02-346-5128
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.เค.โฟรเซน ฟิช แอนด์ ฟู้ด จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ด่วน!) 24 กันยายน 2563
     2. พนักงานฝ่ายผลิต (ด่วน) 24 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 24 กันยายน 2563
     4. ช่างซ่อมบำรุง และ ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง 24 กันยายน 2563