บริษัท ออการ์นิค จำกัด
จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
81/6 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
035-740356
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออการ์นิค จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 24 กันยายน 2563
     2. ฝ่ายบุคคล 24 กันยายน 2563
     3. พนักงานขาย/Sales ประจำเขตใต้ / ตะวันออก 24 กันยายน 2563
     4. พนักงานขับรถ (สนใจสมัครโทร 035-740-356) ทุกประเภท 24 กันยายน 2563
     5. ฝ่ายผลิต 24 กันยายน 2563
     6. ออกแบบสื่อโฆษณาและIT 24 กันยายน 2563
     7. ช่างยนต์หรือช่างกลโรงงานหรือช่างโยธา 24 กันยายน 2563
     8. บัญชี-การเงิน 24 กันยายน 2563