บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด
ประกอบกิจการ - จำหน่ายเครื่องซัก อบ รีด อุตสาหกรรม สำหรับธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักรีด โรงงาน
เลขที่ 99/1 หมู่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
092-3307070, 02-1081649 # 115
02-108-1650
ตำแหน่งงานของ บริษัท ตลิ่งไทยพัฒนา จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนส่วนงานเอกสาร 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิตภัณฑ์ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ด่วนมาก** 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. Sale 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. Product Detail Support 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ผู้ช่วยช่าง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป **ด่วน** 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. ช่างเทคนิค ด่วนมาก*** 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. ช่างเทคนิคจบปี62-63 ปวช.9,400,ปวส.11,500,ป.ตรี 15,000 07 กุมภาพันธ์ 2566