สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3658 อาคารศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-2491568
ตำแหน่งงานของ สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. call center สายด่วนภาครัฐ 1111 (english) (chinese) 21 ตุลาคม 2563
     2. call center สายด่วนภาครัฐ 1111 21 ตุลาคม 2563