บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
กิจกรรมการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-1147310, 065-0088330
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างภาพ (จิวเวลรี่) 29 ตุลาคม 2563
     2. IT Network Engineer 29 ตุลาคม 2563
     3. IT Sale 29 ตุลาคม 2563
     4. IT Sales Manager 29 ตุลาคม 2563
     5. IT Support 29 ตุลาคม 2563