บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ HONDA และศูนย์บริการครบวงจร
70 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-3163333 # 504
02-7502698
ตำแหน่งงานของ บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี (Accounting) 22 มกราคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 22 มกราคม 2564
     3. ช่างยนต์ (Mechanic) 22 มกราคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer) 22 มกราคม 2564
     5. พนักงานล้างรถ (รายวัน) 22 มกราคม 2564
     6. ที่ปรึกษาการขาย 22 มกราคม 2564
     7. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations) 22 มกราคม 2564