บริษัท อาร์.อาร์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เข้าทำการซ่อมแซม+ก่อสร้าง 7-11
1999 / 65 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-0027420
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์.อาร์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมน 24 กันยายน 2563
     2. พนักงานบัญชี 24 กันยายน 2563
     3. ช่างทั่วไป 24 กันยายน 2563
     4. พนักงานสต๊อก ( ปฎิบัตงาน เพชรเกษม 69 ) 24 กันยายน 2563
     5. คนขับรถรับส่งคนงาน - ส่งของ (ปฎิบัตงาน เพชรเกษม 69) 24 กันยายน 2563
     6. โฟร์แมน เขียนแบบ 24 กันยายน 2563