บริษัท อะแดพทิเวท คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อะแดพทิเวท คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี 2004 เป็นบริษัทที่มี Headquarters อยู่ที่ San Francisco, U.S. มี Regional Office อยู่ Europe, Middle East และ South Africa และมีสาขาในประเทศไทยเป็น Regional Headquarters สำหรับ Asia Pacific

บริษัท อะแดพทิเวท คอร์ปเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทำธุรกิจ IT Service เพื่อผลิต ให้บริการ และให้คำปรึกษาธุรกิจซอฟต์แวร์จากภายในและจากภายนอกประเทศ สำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน ธนาคาร ประกันชีวิต โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องความเสี่ยงระบบสินเชื่่อ, ระบบเงินกู้, การเช่าซื้อ, Credit Scoring, Credit Risk Management และ Decision Automation โดยมี Solutions ที่เป็นระบบ Web Applications และ Mobile Applications
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
(โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียด)
02-103-1865
ตำแหน่งงานของ บริษัท อะแดพทิเวท คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Front End Developer / Senior Front End Developer 24 กันยายน 2563