บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด
Vacuum Forming Tray
ธุรกิจผลิตถาดพลาสติก
26/176-179 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12120
02-908-1040
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไวท์แพคเกจจิ้ง จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 24 กันยายน 2563
     2. Production Leader 24 กันยายน 2563
     3. ธุรการสำนักงาน 24 กันยายน 2563
     4. ช่างเทคนิค 24 กันยายน 2563
     5. Production Engineer 24 กันยายน 2563
     6. ฝ่ายผลิต ( สมัครโทร 02-908-1435 ) 24 กันยายน 2563