บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
- บริการการทำบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมทั้งบริการด้านการตรวจสอบบัญชีตามมาตราฐานและกฎหมายเกี่ยกับการบัญชี
- บริการด้านกฎหมาย จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ติดต่อกรมทะเบียนการค้า / กรมสรรพากร ดำเนินตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมาย
- บริการด้านตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซา เป็นต้น
21/896 ซอยนวมินทร์ 42 แยก 8-1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
02-379-1297
02-379-1298
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย มาสเตอร์ อินเตอร์ ลอว์ แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี ปิดงบ 17 มกราคม 2564
     2. เลขา ภาษาจีน อังกฤษ 17 มกราคม 2564