ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลสินเชื่อของธนาคาร และดูแลประสานงานด้านเอกสาร
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น26 เขตราชเทวี กทม. (BTS สถานีพญาไท, แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท)
090-101-2479
-
ตำแหน่งงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563