บริษัทเอ็นพี เซพพาเรเตอร์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
บริการหลังการขาย รับซ่อมเครื่องจักรกลโรงงาน
51/26 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
081-805-4736,081-845-2431
021024982