บริษัท ศิริมิตร จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็งเพื่อการบริโภค
เลขที่ 637,637/1,639 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
083-594-9464
02-585-1252
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศิริมิตร จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขนส่ง (ขับรถและจัดเรียงสินค้า) 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง (ประสานงาน+คีย์เอกสาร) 24 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประสานงาน+คีย์เอกสาร) 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ QA 24 กันยายน 2563