บริษัท ไอบริก จำกัด
งานนิทรรศการ แสดงสินค้า ณ อิมแพค เมืองทองธานี
111/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5746511
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอบริก จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 24 กันยายน 2563
     2. พนักงานบัญชี 24 กันยายน 2563
     3. ธุรการประสานงาน 24 กันยายน 2563