บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยการให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคเเละบริโภคโดยการให้สินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และโฉนดที่่ดินดอกเบี้ยต่ำ โดยมีจุดบริการหลายพื้นที่ในเขตชุมชน ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนั้น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด หวังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือความต้องการทางด้านการเงิน และช่วยเหลื่อลูกค้าไม่ให้เจอกับกลุ่มนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบโดยการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้ามาซ้ำเติมลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่างให้ความเชื่อมั่น โดยเห็นจากตัวเลขลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้น ทำให้ บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไป ขยายการให้บริการ ให้ควบคุมทุกพื้นที่ในเวลาอันใกล้นี้ และจะพัฒนาบุคลากร ของเราให้ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้คงอยู่อย่างนี้ตลอดไป และจะมุ่งตอบแทนพระคุณในความไว้วางใจกับเรา บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด และในอนาคตเราจะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย
434/61 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-000600 ต่อ 110
ตำแหน่งงานของ บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 21 ตุลาคม 2563
     2. ตำแหน่ง : พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจังหวัด อ่างทอง 21 ตุลาคม 2563
     3. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด กำแพงเพชร 21 ตุลาคม 2563
     4. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด ขอนแก่น 21 ตุลาคม 2563
     5. ช่างซ่อมบำรุง 21 ตุลาคม 2563
     6. กราฟิก 21 ตุลาคม 2563
     7. เลขาณุการ 21 ตุลาคม 2563
     8. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจังหวัด เพชรบูรณ์ 21 ตุลาคม 2563
     9. ผู้จัดการฝ่าย บัญชี 21 ตุลาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร 21 ตุลาคม 2563
     11. Web Developer 21 ตุลาคม 2563
     12. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด พิจิตร 21 ตุลาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 21 ตุลาคม 2563
     14. เชฟทำอาหาร (สำนักงานใหญ่ พิษณุโลก) 21 ตุลาคม 2563
     15. บริการสินเชื่อ ประจำสาขา จ.ลพบุรี 21 ตุลาคม 2563
     16. แอดมิน เพจ 21 ตุลาคม 2563
     17. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด นครสวรรค์ 21 ตุลาคม 2563
     18. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด ตาก 21 ตุลาคม 2563