บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด
ขายวัสดุก่อสร้าง
1/8 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
02-3980806
02-3994240
ตำแหน่งงานของ บริษัท วุฒิชัยสตีลส์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประสานงานขนส่ง 21 ตุลาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 21 ตุลาคม 2563
     3. พนักงานฝ่ายขาย 21 ตุลาคม 2563
     4. Product Development 21 ตุลาคม 2563
     5. พนักงานตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก 21 ตุลาคม 2563