บริษัท ไอซีซีแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
- ขนส่งทางบก - ทางเรือ - ทางอากาศ
- บริการพิธีการด้านศุลกากร
2/7 ถนนแฮปปี้เพลซ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
02-1156741
021156742
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอซีซีแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Command Center Officer เจ้าหน้าที่ติดตามรถบรรทุก 24 กันยายน 2563