บริษัทไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในจังหวัดสมุทรปราการ และกำลังขยายโรงงานไปบริเวณใกล้เคียงเช่น บางพลี และบางบ่อ สมุทรปราการ จึงต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก
35/18 หมู่ 6 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
087-697-6405
02-312-5962
ตำแหน่งงานของ บริษัทไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเสิร์ฟ 24 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการร้านย่างเนย สาขาบางพลี 24 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ขาย (SALE) 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่บุคคล 24 กันยายน 2563