นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา รังสิตคลองสี่
บริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
55/908 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา รังสิตคลองสี่ หมู่ 5 ถนนเลียบคลองสี่
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
02-023-6564
02-599-9150
ตำแหน่งงานของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤกษ์ลดา รังสิตคลองสี่ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 24 กันยายน 2563