บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
ธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป
เลขที่ 149/17 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
080-851-1718, 095-698-5873
ตำแหน่งงานของ บริษัท ลอฟบาซ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ/Quality Manager 24 กันยายน 2563
     2. ช่างซ่อมบำรุง / Machine & Maintenance Technician ( จ.เชียงใหม่ ด่วน ) 24 กันยายน 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายซัพพายเชน /Supply Chain Manager 24 กันยายน 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายผลิตเสื้อผ้า /Garment Production Manager 24 กันยายน 2563
     5. Sr. Industrial Engineer 24 กันยายน 2563
     6. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ / Senior Procurement Officer 24 กันยายน 2563