บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
รับซ่อมรอก-เครน
455/17 ถนนพระราม6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
02-215-6664-6
02216-3773
ตำแหน่งงานของ บริษัท เคทีเอสซี จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยวิศวกร ( สมัครโทร 02-215-6664-6 ) 24 กันยายน 2563
     2. ช่างซ่อมบำรุง ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา ) 24 กันยายน 2563
     3. หัวหน้าพนักงานขาย 24 กันยายน 2563
     4. พนักงานขาย 24 กันยายน 2563
     5. วิศวกร 24 กันยายน 2563
     6. ธุรการซ่อมบำรุง 24 กันยายน 2563