โรงพยาบาลศิริน
โรงพยาบาลศิรินโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นโรงพยาบาลดูแลด้านการรักษา ฟื้นฟู บำบัด ทั้งร่างกายภายนอกและภายใน ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบประจำและชั่วคราว รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น พักฟื้นหลังผ่าตัด ป้องกันแผลกดทับ ดูแลแผลเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยทั้งช่วยเหลือตัวเองได้ และ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงพยาบาลศิริน
เลขที่ 8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16,18
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-130-7803
02-130-7813
ตำแหน่งงานของ โรงพยาบาลศิริน 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยพ่อครัว ( สมัครโทร 02-130-7803 ) 24 กันยายน 2563
     2. แม่บ้าน (โรงพยาบาลศิริน) สนใจสมัครโทร 02-130-7803 24 กันยายน 2563
     3. ผู้ช่วยพยาบาล 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กันยายน 2563
     5. Business Development officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 24 กันยายน 2563
     6. Customer Service Office/ พนักงานบริการลูกค้า 24 กันยายน 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล 24 กันยายน 2563