บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บีซีซี กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านพันธุศาสตร์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดและการตรวจคัดกรองมะเร็งและโรคพันธุกรรมต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการให้บริการ เพื่อช่วยให้แพทย์ และลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด
65/18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-6900063
02-6900064
ตำแหน่งงานของ บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Medical Sales Representative (เขตภาคเหนือ) 24 กันยายน 2563
     2. Medical Scientist (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์) 24 กันยายน 2563
     3. Medical Sales Representative (เขตภาคใต้) 24 กันยายน 2563
     4. Medical Sales Representative (เขตภาคอีสาน) 24 กันยายน 2563