บริษัท ปทุมพัชร จำกัด
ธุรกิจให้เช่า ซื้อ ขาย ฯลฯ
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ 2 ชั้น 7 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-255-3913
-
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปทุมพัชร จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและวางแผนการตลาด 24 กันยายน 2563