บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
ซื้อมา-ขายไป ฮาร์ดแวร์ วัสดุ-ก่อสร้าง
365-366 หมู่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-7083531-4
02-7083530
ตำแหน่งงานของ บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สโตร์ขับรถโฟลค์ลิฟ 26 มกราคม 2564
     2. เด็กติดรถส่งของ 26 มกราคม 2564
     3. สโตร์จัดสินค้า 26 มกราคม 2564
     4. พ่อบ้านคนงานทำสวน 26 มกราคม 2564