โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)
ควบคุมงานก่อสร้างสะพานและงานถนน
ถนนบรมราชชนนี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
089-788-8647
ตำแหน่งงานของ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างควบคุมงาน 21 ตุลาคม 2563
     2. ช่างสำรวจ 21 ตุลาคม 2563
     3. ช่างควบคุมงานก่อสร้าง 21 ตุลาคม 2563