บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการแบบครบวงจรในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมระบบ งาน iOT ทั้งระบบแรงดันปานกลาง (Medium voltage), แรงดันต่ำ (Low voltage) และบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (EPC)
สำนักงานใหญ่ 212/3 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 0 , 062 687 8945
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วย QMR (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) 22 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ธุรการฝ่ายโครงการและฝ่ายขายงานโครงการ 22 กุมภาพันธ์ 2567
     3. วิศวกรประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า 22 กุมภาพันธ์ 2567
     4. วิศวกรฝ่ายขาย 22 กุมภาพันธ์ 2567
     5. Technical Support 22 กุมภาพันธ์ 2567
     6. เขียนแบบไฟฟ้า 22 กุมภาพันธ์ 2567
     7. วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 22 กุมภาพันธ์ 2567