บริษัท คิวเอ สตูดิโอ จำกัด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ 4/8 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
088-852-5333
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท คิวเอ สตูดิโอ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการ-บัญชี ( ทำงานที่ สวนมะลิ ซอย 3 ) 21 ตุลาคม 2563
     2. สถาปนิก 21 ตุลาคม 2563