บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
ส่งออกจิวเวลรี่
123,125 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-6781484-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Video Editor 29 ตุลาคม 2563
     2. พนักงานธุรการ 29 ตุลาคม 2563
     3. ช่างฉีดเทียน 29 ตุลาคม 2563
     4. ช่างแต่งประกอบงานทอง 29 ตุลาคม 2563
     5. ช่างฝัง กล้อง 29 ตุลาคม 2563
     6. ผู้ช่วยช่างชุบ 29 ตุลาคม 2563
     7. ผู้ช่วยคิวซี 29 ตุลาคม 2563
     8. cad designer 29 ตุลาคม 2563