บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กฎหมาย
อาคาร จัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 1703 ชั้นที่ 17 เลขที่ 319 ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-015-2537
020152536
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ทนายความ ( เกี่ยวกับสถาบันการเงิน) มีตั๋วทนาย 5 ปี ขึ้นไป 29 ตุลาคม 2563