บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล พัทลุง ตรัง
เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ดำเนินธุรกิจการเงิน ประกันชีวิต วางแผนทางการเงิน ประกันชีวิตควบการลงทุน การออมทรัพย์ การวางแผนสวัสดิการ และตะกาฟุลสำหรับอิสลาม เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ. ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของบริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับรองมาตรฐานสากล iso เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 12 ปีซ้อน

592/1 อาคารเมืองไทยประกันชีวิต ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
089-6565999
074-345702-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล พัทลุง ตรัง 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขาสตูล 28 ตุลาคม 2563
     2. ที่ปรึกษาตะกาฟุล. ประจำสาขานราธิวาส 28 ตุลาคม 2563
     3. ที่ปรึกษาตะกาฟุล ประจำสาขายะลา 28 ตุลาคม 2563
     4. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาสตูล 28 ตุลาคม 2563
     5. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขานราธิวาส 28 ตุลาคม 2563
     6. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน. สาขายะลา 28 ตุลาคม 2563
     7. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน สาขาปัตตานี 28 ตุลาคม 2563
     8. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาสงขลา 28 ตุลาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาหาดใหญ่ 28 ตุลาคม 2563
     10. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน สาขาเบตง 28 ตุลาคม 2563
     11. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน สาขาพัทลุง 28 ตุลาคม 2563
     12. ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขาปัตตานี 28 ตุลาคม 2563
     13. ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขาหาดใหญ่ 28 ตุลาคม 2563
     14. ผู้แนะนำการลงทุน สาขาหาดใหญ่ 28 ตุลาคม 2563
     15. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ประจำสาขาตรัง 28 ตุลาคม 2563