บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ด้านความงามมามากกว่า 10 ปี มีผลิตภัณฑ์หลากหลายในทุกภาคส่วนของเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Skin Aesthetic Product, Cosemeceutical Product รวมทั้งเครื่องมือด้าน Surgical Product อีกด้วย

381 ชั้น 2 เอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-6161082, 088-1666542
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Clinical Trainer 28 ตุลาคม 2563
     2. Sales Executive 28 ตุลาคม 2563
     3. Administration & Accounts Officer 28 ตุลาคม 2563