ยังสนุก
ยังสนุก Young Sanook
เปลี่ยนเล่นเป็นเรียนรู้ = Making Learning Fun
เราจัดกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก (3 ขวบ) ถึงเด็กโต (ระดับประถมปลาย)
เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ พัฒนา EF และทักษะศตวรรษที่ 21

รายละเอียดเพิ่มเติม www.youngsanook.com
47 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
0885959516
ตำแหน่งงานของ ยังสนุก 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานกราฟฟิคดีไซน์ 27 พฤศจิกายน 2563