บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
ให้บริการออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกชนิด
เลขที่ 55/33 ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
082-147-6909
02-5398724-5
ตำแหน่งงานของ บริษัท เออร์บาเทค จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า-เครื่องกล ประจำหน่วยงาน (Junior M&E Engineer) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรไฟฟ้า ประจำหน่วยงานก่อส้ราง (Site M&E Engineer) *มีใบกว.ระดับภาคี 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. สถาปนิก ประจำหน่วยงาน (Junior-Site Architect) *ยังไม่มีใบกส. (จบใหม่) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. สถาปนิก ประจำหน่วยงาน (Site Architect) *มีใบกส.ระดับภาคี 08 กุมภาพันธ์ 2566